Klubstruktur

Amar Jets er en bredde klub med fokus på talentudvikling. Klubbens arbejde består i at give vores medlemmer de bedste vilkår for at dyrke en sjov sport men samtidig udvikle deres talent så langt som det kan drives. Samtidig skal der være plads til senior medlemmer som stadig kan nyde sporten på senior holdene.

Klubbens ambition
Klubbens hockeyskole/u7 skal altid have en grundstamme af børn på minium 40-50 stk pr. sæson. (Det skal tilsikres kontinuerligt med rekruttering og events for børnene)

At hver hold skal drives med minimum 25-30 spillere pr. årgang for at tilsikre den fornødne bredde til talentudvikling igenem det rette træningsmiljø.

Klubbens træningsmiljø
I Amar Jets værner vi vores træningsmiljø meget højt. Struktur, disciplin, målrettet arbejde med spillerne er kernen til deres udvikling. Klubbens hockeyskole/u7 er fødekæden og her er der fokus på leg, kammeratskab og at finde glæden for sporten. På U9/11 begynder den strukturede træning med stationstræning kombineret med off-ice fys træning af kort varighed. På U13/15 og frem begynder man på den elitære tilgang til træningen som er nødvendighed. Her bliver især træning/kamp antallet øget og kravene til den enkelte spillere højere.

OBS: Træningskulturen er essentiel for at klubbens fremtid og man skal være indforstået med denne politik både som forældre og spillere. Sporten kræver stort engagement – men det man får tilbage er endnu større ift til en sjov sport, god disciplin og sunde værdier for dele menneske.

Winners never quit – Quitters never win!

Klubbens opførselspolitik

I Amar Jets er disciplin nøglen til succes. Vi stiller ikke store krav – men normale krav for vores medlemmer. Vi respekterer hinnanden, klubben, lederne og de frivillige. I alle henseende vi repræsenterer klubben og logoet gør vi det altid med 100 % arbejdsindsats og med “Fair Play”. Såfremt der skulle komme et særtilfælde vil trænere/disciplinær udvalget straks tage fat om sagen.

Forældre skal altid bakke trænerne op og såfremt man er uenig tages der en saglig dialog med træner/sportschef. Vi skal værne om vores frivillige og den enorme indsats de ligger i “jeres” børn.

Klubbens mål
Klubbens ungdomshold skal altid have målet at kvalificere til de relevante slutspils serier. Det skal være målsætningen for hver sæson. Vi ønsker at udvikle teknisk dygtige spillere og dette skal implementeres igennem vores stærke og målrettede talent arbejde som klubben dagligt arbejder med.

På sigt skal klubben selv kunne lukke hullet fra ungdom til 1. Senior.